La fusteria d'alumini

    L'alumini esdevé un material amb una gran varietat d'aplicacions tant en tancaments exteriors com interiors. Ens permet estalviar energia, insonoritzar i protegir les nostres llars i centres de treball.

    El nostre propósit ha sigut apostar per marques liders en el sector com son Technal i Centro-Alum, amb materials de grans prestacions, sol.lucions tècniques i varietat d'acabats. La diversitat de series que disposan, ens permet oferir desde la finestra més econòmica, fins a la gama més alta, tot mantenint qualitat i prestacións.

  

L'abanic de series que ofereixen els fabricants es molt ampli, aquestes són algunes de les series més destacades:

FINESTRES PRACTICABLES

UNNO THERMIC

 

- Hoja de 57,5 mm y marco de 50 mm

- Coplanar al exterior en hoja curva o recta

- Junta central

- Herraje propio del sistema

- Variedad de perfiles de mayor dimensión para las versiones balconeras

- Posibilidad de fabricación con batiente central aportando simetría interior y exterior a la percepción de las hojas

 

RENOVA PR RPT 70 HOJA OCULTA
 

- Sistema de ventanas y balconeras practicables con Rotura de Puente Térmico.
- Longitud de la poliamida 28 mm.
- Sistema de Canal 16. Todas las ventajas de un sistema de cierre perimetral y con la máxima seguridad.
- Mínima sección visible 72 mm. Sección de marco 70 mm.
- Hueco máximo de acristalamiento 30 mm.

FINESTRES CORREDERES

CORREDERA CO SIN RPT

 

- Sistema de ventanas y balconeras correderas.
- Gran diversidad de perfiles para realizar todas las combinaciones imaginables.
- Acople de marco para realizar 3 o más carriles. Marcos con y sin solape.
- Sección de marco 60 / 70 mm. Sección de Hoja: 28 mm.
- Hueco máximo de acristalamiento 22 mm.

CORREDERA CO RPT

 

- Sistema de ventanas y balconeras correderas con Rotura de Puente Térmico.
- Longitud de la poliamida 12 mm (marco) 25 mm (hoja).
- Gran diversidad de perfiles para realizar todas las combinaciones imaginables. - Marco de 3 carriles.
- Sección de marco 45 / 60 / 80 mm. Sección de Hoja: 31 mm.
- Hueco máximo de acristalamiento 27 mm.

PORTES D'ENTRADA

UNNO THERMIC REFORZADA

 

- Hoja de 57,5 mm y marco de 50 mm

- Junta central

- Coplanar al exterior en hoja curva o recta

- Herrajes propios del sistema

- Posibilidad de fabricación con batiente central aportando simetría interior y exterior a la percepción de las hojas

- Espesor de 2.5 mm